Neki trgovački lanci su već snizili cijene na proizvode na koje se snižava PDV, i prije nego što odluka o nižem PDV-u stupa na snagu 1. aprila.

Objavljen je popis proizvoda i usluga na koje će se od sutra plaćati niži PDV.

Tako će porez na dodanu vrijesnost pasti s 25 na pet posto na maslac i margarin. S 25 na pet posto pada PDV na isporuku prirodnog plina i ta će se stopa primjenjivati od 1. aprila do 31. marta iduće godine. S 25 posto na pet posto snižava se i PDV za ulaznice na sportska događanja natjecateljskog ili revijalnog karaktera, kao za kulturna događanja.

U drugoj grupi su proizvodi i dobra kojima se PDV spušta s 25 na 13 posto i u tu kategoriju spadaju proizvodi koji se smatraju “menstrualnim potrepštinama”, a to su higijenski ulošci, dnevni ulošci, tamponi, menstrualne čašice, menstrualne gaćice, menstrualna spužva, menstrualni disk.

PDV će se s 25 na 13 posto smanjiti i ogrjevnom drvetu, peletima, briketima i sječki, a toliko će se smanjiti i PDV na isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica.

S 13 na pet posto pada PDV na dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, zatim na jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog porijekla.

Toliko se snizuje i PDV na isporuku živih životinja – goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva, kao i za isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva, prenosi RRiF.

S 13 na pet posto snižava se i PDV za isporuku svježih ili rashlađenih kobasica, ali i za živu ili rashlađenu ribu, potom mekušce, rakove (kao što su jastozi, hlapovi, škampi, kozice), potom i za svježe ili rashlađeno povrće, korijene, gomolje, svježe i suho voće i orašaste plodove te za jaja.

Ono što će najviše zanimati poljoprivrednike u Hrvatskoj, s 13 na pet posto snižava se i PDV na sadnice i sjemenje, potom na gnojiva i pesticide te druge agrohemijske proizvode te na proizvode koji se pretežno koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce.

S 13 na pet posto snižava se i PDV na ulaznice za koncerte,, piše Index.

Za razliku od susjeda, u Bosni i Hercegovini će se još pričekati prije konačne odluke o sniženju stope PDV-a na osnovne životne potrepštine. Izmjene Zakona o PDV-u su usvojene u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po hitom postupku, ali u Domu naroda PSBiH ide po redovnoj proceduri i najavljeno je ulaganje amandmana, što će produžiti proceduru.

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine protivi se uvođenju diferencirane stope PDV-a.