Connect with us

 

Odbili smo ulazak u vlast u Tuzlanskom kantonu – Mirnes Gušić, predsjednik SBiH TK-a

BiH

Odbili smo ulazak u vlast u Tuzlanskom kantonu – Mirnes Gušić, predsjednik SBiH TK-a

ODBILI SMO ULAZAK U VLAST TUZLANSKOG KANTONA

U Tuzli je nedavno konstituisano Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu Tuzlanskog kantona, čiji ste novoizabrani predsjednik, bilo domaćin prvoj sjednici Glavnog odbora SBiH, gdje se prvi put nakon 10 godina pojavio i osnivač prof.dr.Haris Silajdžić. Kongres Stranke na kojem je izabran novi predsjednik Semir Efendić i sama sjednica Glavnog odbora demonstrirali su novu energiju i veliki povratak Stranke.

Možete li nam nešto više reći o ovim događajima?

Kao rezultat odluke Predsjedništva SBiH da se krene u kongresne aktivnosti na nivou Tuzlanskog kantona smo održali izborno-izvještajne skupštine u devet općina i gradova čime smo stvorili pretpostavke za konstituisanje novog saziva Kantonalnog vijeća SBiH TK. Preostale četiri općine su u procesu priprema skupštine i time bismo obnovili kompletne općinske/gradske organizacije, koje su temelj svake stranke. Ono što su unutar stranačke aktivnosti donijele jesu veliki broj mladih obrazovanih ljudi koji su ušli u stranačke strukture, ali i nova energija koju ste i Vi primjetili. U skladu sa tim smo konstituisali Kantonalno vijeće SBiH TK, gdje su mi kolege ukazali veliku čast i izabrali me za predsjednika. Kantonalno vijeće SBiH TK je prednjačilo u svim stranačkim aktivnostima koje su vođene i dali smo veliki doprinos organizaciji i realizaciji Kongresa SBiH i svakako biranju gospodina Semira Efendića za predsjednika Stranke. Ovaj veliki doprinos, Kantonalnog vijeća SBiH TK, uspješnom povratku Stranke na političku pozornicu i medijski prostor nagrađen je organizacijom Konstituirajuće sjednice Glavnog odbora SBiH u Tuzli. Na toj sjednici, po prvi put je izabran predsjednik i jedna od potpredsjednica Glavnog odbora iz Tuzlanskog kantona, što nam predstavlja veliku satisfakciju za doprinos razvoju Stranke. Međutim, prava nagrada i izvor ogromne energije za dalje aktivnosti je dolazak osnivača SBiH dr. Harisa Silajdžića, kako rekoste nakon 10 godine odsustva iz političkog života. Moram priznati da opće zadovoljstvo, koje je izazvao svojim dolaskom se prenijelo i na članstvo na terenu. Tako da imamo pozive od mnogih našim dugogodišnjih članova koji se javljaju i iskazuju svoju spremnost za aktivnije uključivanje u sve stranačke aktivnosti.

Evidentno je da je SBiH u Tuzlanskom kantonu sačuvala dobre temelje na koje ste sada dogradili i ojačali infrastrukturu općinskih organizacija. SBiH u TK-u bilježi stalni rast, kako vi vidite dosadašnji rad Stranke i koja je njena najveća snaga?

Stranka za Bosnu i Hercegovinu je od osnivanja i izlaska na prve Opće izbora, pa sve do danas parlamentarna stranka u Skupštini TK. I u vrijeme pada podrške Stranci, mi smo na nivou TK uspjeli da sačuvamo infrastrukturu Stranke i na izvjestan način uspjeli da sačuvamo život Stranke u cjelosti. Istina je da smo na općim izborima 2018.godine imali podršku svega 8500 glasača i i da smo osvojili svega dva mandata u Skuštini TK. Ujedno, to je bio i alarm da nešto moramo mjenjati. Uvedeno je povjereništvo u SBiH TK čiji sam ja bio predsjednik. Otvorili smo određene procese u Stranci i na lokalnim izborima osvojili 14000 glasova, što je predstavljalo najveći rast među strankama na nivou TK. Rast preko 39 % u odnosu na 2018.goidnu. Osvojili smo 25 vijećničkih mandata i poziciju načelnika općine Čelić. Danas, uz izabrane zvaničnike, naše članove općinskih i gradskih organizacija, kao i organizacije mladih i žena smatram našom najvećom snagom s kojom idemo u narednu izbornu godinu. Pored toga, odlučni smo da iskoristimo i dodatne društvene resurse koje do sada nismo koristili skoro nikako. Stranka za Bosnu i Hercegovinu će biti prisutna u svim segmentima društvenog život, a njeni članovi će biti uvijek u komunikaciji sa građanima.

Vaš rad u Skupštini TK-a je cijenjen i prepoznat kao konstruktivan, uvijek podržavate sve ono što je dobro za građane bez obzira da li ti prijedlozi dolazili od pozicije ili opozicije, to nije česta pojava. Možemo li očekivati nove inicijative i kakvi su Vam planovi kao zastupnika u Skupštini TK-a, ali i kao predsjednika SBiH Tuzlanskog kantona?

Od samog početka mandata u Skupštini TK Klub zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu je imao konstruktivnu ulogu. Ponašali smo se demokratski i odgovorno prema građanima Tuzlanskog kantona. Dozvolite da Vas podsjetim kako smo se postavili nakon Općih izbora 2018.godine. SDP je bio relativni pobjednik tih izbora na Tuzlanskom kantonu. Tada smo im dali podršku da pokušaju uspostaviti vlast. Međutim, oni to nisu uspjeli, mislim prije svega zbog neiskrenog odnosa prema koalicionim partnerima tada. Nakon toga SBiH je dala podršku drugorangiranoj stranci da uspostavi vlast. Dakle, nismo bili usmjereni na sebe nego na objektivne mogučnosti da se implementiraju izborni rezultati i uspostavi vlast u TK. Od tada, pa do danas se ponašamo odgovorno i dajemo podršku onome što smatramo da je korisno za građane. Naš kriterij za podršku nije stranka iz koje prijedlog dolazi, nego kriterij opće korisnosti. Tako ćemo i nastaviti. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je trenutno opozicija u Skupštini TK i svojim aktivnostima pokušavamo ukazati na propuste i inicijativama ukazat na ono što bi trebalo uraditi. Neke od naših inicijativa su dobijale jednoglasnu podršku u Skupštini. Ono što planiramo raditi u narednom periodu kao Klub, ali i kao Stranka ide u neka tri pravca. Inicijative koje se odnose na obrazovanje i mlade, socijalni segment i privredu. Upravo pripremamo inicijativu kojom želimo obavezati Vladu TK da adekvatnim programima osigura obavljanje pripravničkog staža za sve mlade ljude koji su završili fakultete i da na taj način olakšamo njihovu borbu na tržištu rada, jer se pripreavnički staž ili adekvatno radno iskustvo uzima kao eliminirajući faktor u konkursnoj proceduri. Također, razmatramo i pitanja iz oblasti boračke tematike i vjerovatno ćemo i tu izaći sa određenim prijedlozima. U okviru Kantonalnog vijeća vršimo pripreme za konstituisanje posebnih savjeta za svaku oblast iz nadležnosti Kantona sa zadatkom da se uradi detaljna analiza stanja i ponude planovi za poboljšanje stanja u svim oblastima. Taj dokument će biti javno objavljen i Klub zastupnika će djelovati u skladu sa tim planovima. Želim dodati da Kantonalno vijeće, ovih dana vrlo ozbiljno radi na pripremama javne prezentacije naših politika i to ćete u narednom periodu moći primjetiti u javnom prostoru. Kao predsjednik Kantonalnog vijeća SBiH mogu izraziti svoje zadovoljstvo činjenicom da imamo kadar sa svim potrebnim kompetencijama da ponudimo rješenja u svim segmentima.

U trenutnom sazivu Skupštine TK SBiH participira sa dva zastupnika koja mogu imati značajnu ulogu u formiranju parlamentarnih većina u Tuzlanskom kantonu. Takođe, imate i općinskog načelnika u Čeliću. Kako vidite ulogu SBiH u narednom periodu kada je u pitanju učešće u radu Skupštine i Vlade TK-a?

Konstelacija odnosa u Skupštini TK je takva da se u ovom mandatu, u dva navrata mogla uspostaviti vrlo tijesna skupštinska većina od 19 zastupnika. SBiH je bila sastavni dio prve skupštinske većine, dok u ovoj sadašnjoj ne učesvuje. Moram priznati da Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima relativno dobre odnose sa svim parlamentarnim strankama. Kao rezultat toga mi smo imali poziv i od predstavnika sadašnje skupštinske većine da učesvujemo u istoj. Međutim, mi nismo prihvatili taj poziv. Smatrali smo da je, u ovom momentu, važnije da se posvetimo unutrašnjem jačanju, a ne da budemo učesnici u jednoj koaliciji gdje bismo bili u funkciji podrške većini, a da ne možemo u punom kapacitetu preuzeti odgovornost i u izvršnoj vlasti. Smatram da je to bio odgovoran i zreo politički potez. Dokazali smo da SBiH nije spremna da učestvuje u vlasti po svaku cijenu i zbog ličnih interesa pojedinaca, nego da gajimo jedan ozbiljan pristup svim pitanjima i odlukama. Nakon toga svi kadrovi SBiH-a su smjenjeni, ali niko se nije pokolebao i doveo u pitanje svoj status u Stranci za Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko u narednom periodu dođe do značajnih turbulencija na nivou Kantona i dodje do potrebe za uspostavljanjem nove stabilnije skupštinske većine SBiH će učestvovati u tim procesima. Međutim, za nas su najvažniji procesi i izbori naredne godine. Smatramo da je naš glavni cilj da na narednim Općim izborima ostvarimo takav rezultat da se skupštinska većina ne može uspostaviti bez Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Moje lično mišljenje je da smo mi na takvom putu da taj cilj ostvarima. Stranka za Bosnu i Hercegovinu će biti politički faktor bez kojeg ni jedan ozbiljan politički proces neće biti moguć u Tuzlanskom kantonu.

 

Intervju/Club.ba

Continue Reading
Možda će vas zanimati...

Više u BiH

To Top